I. Nhãn hàng Prado
Ms Mận : 0986 446 611 - Giám đốc kinh doanh
Email : Mansonhn@gmail.com
 
II. Nhãn hàng Expalicy
Mr Mạnh : 0906 282 434 - 0913 984 755 - Giám đốc nhãn
Email : Manhxpa@gmail.com
 
III. Nhãn hàng Megatex
Ms Mận : 0986 446 611 - Giám đốc kinh doanh
Email : Mansonhn@gmail.com

Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin. Trân trọng cảm ơn

0243.3561602